Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: JKOSA
Lokalita: Košetice
Pořadí Datum Hodnota
1 19.01.2017 06:00 60,5
2 20.01.2017 06:00 52,8
3 23.01.2017 06:00 82,5
4 24.01.2017 06:00 60,6
5 01.02.2017 06:00 72,3
6 03.02.2017 06:00 59,6
7 07.02.2017 06:00 63,1
8 08.02.2017 06:00 68,8
9 09.02.2017 06:00 63,8
10 13.02.2017 06:00 68,4
11 16.02.2017 06:00 51,7