Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-Brno AIM
Kód měřicího programu: BMISA
Lokalita: Mikulov-Sedlec
Pořadí Datum Hodnota
1 18.01.2017 06:00 50,0
2 19.01.2017 06:00 75,9
3 20.01.2017 06:00 100,0
4 21.01.2017 06:00 91,3
5 22.01.2017 06:00 65,2
6 23.01.2017 06:00 69,4
7 24.01.2017 06:00 52,6
8 26.01.2017 06:00 53,5
9 27.01.2017 06:00 60,5
10 28.01.2017 06:00 76,3
11 29.01.2017 06:00 64,9
12 30.01.2017 06:00 80,8
13 31.01.2017 06:00 65,9
14 01.02.2017 06:00 66,9
15 08.02.2017 06:00 58,2
16 09.02.2017 06:00 81,5
17 13.02.2017 06:00 114,3
18 14.02.2017 06:00 82,6
19 15.02.2017 06:00 81,8
20 16.02.2017 06:00 65,8
21 18.10.2017 06:00 51,4
22 08.11.2017 06:00 55,2