Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: MPSTA
Lokalita: Prostějov
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 66,5
2 02.01.2017 06:00 72,6
3 07.01.2017 06:00 58,0
4 09.01.2017 06:00 94,8
5 10.01.2017 06:00 71,8
6 11.01.2017 06:00 58,9
7 18.01.2017 06:00 69,4
8 19.01.2017 06:00 102,1
9 20.01.2017 06:00 138,2
10 21.01.2017 06:00 92,6
11 22.01.2017 06:00 117,2
12 23.01.2017 06:00 80,0
13 24.01.2017 06:00 69,8
14 26.01.2017 06:00 71,3
15 27.01.2017 06:00 72,6
16 28.01.2017 06:00 68,8
17 29.01.2017 06:00 66,5
18 30.01.2017 06:00 76,0
19 31.01.2017 06:00 57,2
20 01.02.2017 06:00 70,0
21 02.02.2017 06:00 60,5
22 03.02.2017 06:00 64,0
23 04.02.2017 06:00 70,6
24 05.02.2017 06:00 53,1
25 08.02.2017 06:00 79,6
26 09.02.2017 06:00 111,3
27 10.02.2017 06:00 149,5
28 11.02.2017 06:00 97,2
29 12.02.2017 06:00 116,7
30 13.02.2017 06:00 152,3
31 14.02.2017 06:00 167,8
32 15.02.2017 06:00 96,8
33 16.02.2017 06:00 136,5
34 17.02.2017 06:00 94,8
35 18.02.2017 06:00 53,2
36 14.03.2017 06:00 62,1
37 27.09.2017 06:00 53,0
38 18.10.2017 06:00 51,8
39 19.10.2017 06:00 61,2
40 07.11.2017 06:00 54,5
41 08.11.2017 06:00 63,3
42 09.11.2017 06:00 55,6
43 15.11.2017 06:00 52,0
44 19.12.2017 06:00 54,9
45 20.12.2017 06:00 75,8
46 21.12.2017 06:00 59,3