Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-Brno AIM
Kód měřicího programu: BBNYA
Lokalita: Brno-Tuřany
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 50,6
2 02.01.2017 06:00 61,3
3 08.01.2017 06:00 51,6
4 09.01.2017 06:00 51,5
5 11.01.2017 06:00 54,6
6 16.01.2017 06:00 56,8
7 18.01.2017 06:00 64,7
8 19.01.2017 06:00 103,6
9 20.01.2017 06:00 137,0
10 21.01.2017 06:00 73,5
11 22.01.2017 06:00 63,3
12 23.01.2017 06:00 76,9
13 24.01.2017 06:00 66,7
14 25.01.2017 06:00 63,9
15 26.01.2017 06:00 52,9
16 27.01.2017 06:00 65,2
17 28.01.2017 06:00 76,4
18 29.01.2017 06:00 72,3
19 30.01.2017 06:00 79,8
20 31.01.2017 06:00 80,5
21 01.02.2017 06:00 77,2
22 08.02.2017 06:00 73,6
23 09.02.2017 06:00 92,2
24 10.02.2017 06:00 57,7
25 12.02.2017 06:00 74,0
26 13.02.2017 06:00 134,3
27 14.02.2017 06:00 105,3
28 15.02.2017 06:00 69,2
29 16.02.2017 06:00 94,5
30 08.11.2017 06:00 57,3
31 08.12.2017 06:00 52,8