Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob. Plzeň
Kód měřicího programu: PPLVA
Lokalita: Plzeň-Doubravka
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 54,1
2 19.01.2017 06:00 96,8
3 20.01.2017 06:00 116,0
4 21.01.2017 06:00 113,0
5 22.01.2017 06:00 116,9
6 23.01.2017 06:00 164,9
7 24.01.2017 06:00 75,2
8 27.01.2017 06:00 69,8
9 28.01.2017 06:00 79,2
10 29.01.2017 06:00 119,9
11 30.01.2017 06:00 90,2
12 31.01.2017 06:00 72,0
13 01.02.2017 06:00 83,4
14 02.02.2017 06:00 62,5
15 03.02.2017 06:00 80,3
16 08.02.2017 06:00 57,8
17 09.02.2017 06:00 62,6
18 13.02.2017 06:00 57,3
19 14.02.2017 06:00 93,3
20 15.02.2017 06:00 107,2
21 16.02.2017 06:00 79,3
22 27.02.2017 06:00 66,9