Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob. Plzeň
Kód měřicího programu: CCBDA
Lokalita: České Budějovice
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 82,4
2 18.01.2017 06:00 62,5
3 19.01.2017 06:00 104,2
4 20.01.2017 06:00 143,7
5 21.01.2017 06:00 153,0
6 22.01.2017 06:00 77,8
7 23.01.2017 06:00 86,9
8 24.01.2017 06:00 61,2
9 25.01.2017 06:00 51,2
10 27.01.2017 06:00 53,0
11 30.01.2017 06:00 51,9
12 31.01.2017 06:00 66,1
13 01.02.2017 06:00 79,6
14 03.02.2017 06:00 58,9
15 08.02.2017 06:00 55,4
16 09.02.2017 06:00 60,4
17 13.02.2017 06:00 59,2
18 14.02.2017 06:00 78,9
19 15.02.2017 06:00 93,3
20 16.02.2017 06:00 66,3