Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: MJESA
Lokalita: Jeseník-lázně
Pořadí Datum Hodnota
1 08.02.2017 06:00 59,7
2 09.02.2017 06:00 87,6
3 10.02.2017 06:00 75,2
4 11.02.2017 06:00 78,5
5 12.02.2017 06:00 108,5
6 13.02.2017 06:00 95,2
7 04.04.2017 06:00 51,8