Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: MPRRA
Lokalita: Přerov
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 61,2
2 02.01.2017 06:00 80,2
3 07.01.2017 06:00 62,9
4 08.01.2017 06:00 72,4
5 09.01.2017 06:00 113,4
6 10.01.2017 06:00 71,5
7 11.01.2017 06:00 72,6
8 18.01.2017 06:00 61,0
9 19.01.2017 06:00 105,5
10 20.01.2017 06:00 186,5
11 21.01.2017 06:00 197,3
12 22.01.2017 06:00 148,4
13 23.01.2017 06:00 75,6
14 24.01.2017 06:00 73,8
15 25.01.2017 06:00 90,4
16 26.01.2017 06:00 85,6
17 27.01.2017 06:00 98,5
18 28.01.2017 06:00 63,5
19 29.01.2017 06:00 71,5
20 30.01.2017 06:00 87,5
21 31.01.2017 06:00 60,8
22 01.02.2017 06:00 96,0
23 02.02.2017 06:00 53,1
24 03.02.2017 06:00 68,5
25 04.02.2017 06:00 56,0
26 06.02.2017 06:00 53,3
27 07.02.2017 06:00 50,9
28 08.02.2017 06:00 70,3
29 09.02.2017 06:00 90,0
30 10.02.2017 06:00 136,0
31 11.02.2017 06:00 109,7
32 12.02.2017 06:00 132,0
33 13.02.2017 06:00 134,3
34 14.02.2017 06:00 178,0
35 15.02.2017 06:00 175,8
36 16.02.2017 06:00 128,0
37 17.02.2017 06:00 62,5
38 18.02.2017 06:00 80,0
39 19.02.2017 06:00 54,0
40 14.03.2017 06:00 68,1
41 15.03.2017 06:00 54,6
42 23.03.2017 06:00 52,8
43 17.10.2017 06:00 52,5
44 18.10.2017 06:00 52,8
45 19.10.2017 06:00 63,4
46 07.11.2017 06:00 51,6
47 08.11.2017 06:00 58,6
48 09.11.2017 06:00 62,5
49 15.11.2017 06:00 59,8
50 16.11.2017 06:00 60,9
51 17.11.2017 06:00 52,5
52 16.12.2017 06:00 52,9
53 20.12.2017 06:00 85,1