Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: THARA
Lokalita: Havířov
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 58,9
2 02.01.2017 06:00 60,9
3 06.01.2017 06:00 82,5
4 07.01.2017 06:00 86,9
5 08.01.2017 06:00 232,9
6 09.01.2017 06:00 265,6
7 10.01.2017 06:00 129,3
8 16.01.2017 06:00 102,0
9 17.01.2017 06:00 80,5
10 19.01.2017 06:00 133,0
11 20.01.2017 06:00 80,5
12 21.01.2017 06:00 119,5
13 22.01.2017 06:00 120,1
14 23.01.2017 06:00 81,0
15 24.01.2017 06:00 91,2
16 25.01.2017 06:00 197,5
17 26.01.2017 06:00 131,2
18 27.01.2017 06:00 106,9
19 28.01.2017 06:00 69,1
20 29.01.2017 06:00 68,5
21 30.01.2017 06:00 81,5
22 31.01.2017 06:00 70,4
23 01.02.2017 06:00 226,1
24 03.02.2017 06:00 83,6
25 04.02.2017 06:00 125,2
26 06.02.2017 06:00 100,6
27 07.02.2017 06:00 74,7
28 08.02.2017 06:00 58,8
29 09.02.2017 06:00 89,5
30 10.02.2017 06:00 129,3
31 11.02.2017 06:00 132,5
32 12.02.2017 06:00 116,6
33 13.02.2017 06:00 142,6
34 14.02.2017 06:00 164,1
35 15.02.2017 06:00 84,7
36 16.02.2017 06:00 116,8
37 17.02.2017 06:00 75,7
38 18.02.2017 06:00 68,4
39 13.03.2017 06:00 69,7
40 14.03.2017 06:00 68,9
41 15.03.2017 06:00 51,6
42 23.03.2017 06:00 55,9
43 24.03.2017 06:00 69,7
44 04.04.2017 06:00 57,1
45 04.05.2017 06:00 51,1
46 18.10.2017 06:00 63,2
47 19.10.2017 06:00 70,8
48 20.10.2017 06:00 60,4
49 07.11.2017 06:00 62,7
50 08.11.2017 06:00 59,5
51 09.11.2017 06:00 52,8
52 15.11.2017 06:00 58,3
53 16.11.2017 06:00 112,4
54 17.11.2017 06:00 54,8
55 01.12.2017 06:00 52,3
56 02.12.2017 06:00 107,8
57 03.12.2017 06:00 64,6
58 16.12.2017 06:00 77,4
59 18.12.2017 06:00 66,5
60 19.12.2017 06:00 56,2