Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: TFMIA
Lokalita: Frýdek-Místek
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 66,0
2 06.01.2017 06:00 68,8
3 07.01.2017 06:00 64,5
4 08.01.2017 06:00 227,0
5 09.01.2017 06:00 231,2
6 10.01.2017 06:00 133,0
7 16.01.2017 06:00 82,2
8 17.01.2017 06:00 66,6
9 18.01.2017 06:00 50,2
10 19.01.2017 06:00 112,7
11 20.01.2017 06:00 89,2
12 21.01.2017 06:00 88,1
13 22.01.2017 06:00 94,2
14 23.01.2017 06:00 96,9
15 24.01.2017 06:00 77,7
16 25.01.2017 06:00 171,7
17 26.01.2017 06:00 94,3
18 27.01.2017 06:00 103,2
19 28.01.2017 06:00 124,9
20 29.01.2017 06:00 124,4
21 30.01.2017 06:00 92,4
22 31.01.2017 06:00 65,7
23 01.02.2017 06:00 138,2
24 03.02.2017 06:00 63,1
25 04.02.2017 06:00 156,8
26 06.02.2017 06:00 82,5
27 07.02.2017 06:00 66,3
28 08.02.2017 06:00 62,7
29 09.02.2017 06:00 89,5
30 10.02.2017 06:00 147,0
31 11.02.2017 06:00 139,6
32 12.02.2017 06:00 138,0
33 13.02.2017 06:00 155,8
34 14.02.2017 06:00 146,9
35 15.02.2017 06:00 69,6
36 16.02.2017 06:00 83,2
37 17.02.2017 06:00 62,1
38 18.02.2017 06:00 56,4
39 13.03.2017 06:00 64,5
40 14.03.2017 06:00 53,2
41 15.03.2017 06:00 54,8
42 24.03.2017 06:00 58,8
43 04.04.2017 06:00 50,2
44 05.05.2017 06:00 52,0
45 18.10.2017 06:00 56,1
46 20.10.2017 06:00 58,0
47 07.11.2017 06:00 68,0
48 08.11.2017 06:00 57,9
49 16.11.2017 06:00 75,8
50 02.12.2017 06:00 85,0
51 03.12.2017 06:00 52,2
52 16.12.2017 06:00 59,1
53 18.12.2017 06:00 51,9