Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: KSOMA
Lokalita: Sokolov
Pořadí Datum Hodnota
1 22.01.2017 06:00 66,9
2 23.01.2017 06:00 92,9
3 24.01.2017 06:00 82,4
4 28.01.2017 06:00 60,3
5 29.01.2017 06:00 94,5
6 30.01.2017 06:00 77,2
7 31.01.2017 06:00 62,0
8 01.02.2017 06:00 73,2
9 02.02.2017 06:00 55,8
10 03.02.2017 06:00 78,9
11 07.02.2017 06:00 50,2
12 08.02.2017 06:00 66,3
13 09.02.2017 06:00 59,9
14 13.02.2017 06:00 55,7
15 14.02.2017 06:00 57,5
16 15.02.2017 06:00 55,3
17 16.02.2017 06:00 68,8