Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: LCLMA
Lokalita: Česká Lípa
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 59,4
2 08.01.2017 06:00 57,5
3 11.01.2017 06:00 51,2
4 19.01.2017 06:00 93,2
5 20.01.2017 06:00 103,5
6 21.01.2017 06:00 123,2
7 23.01.2017 06:00 57,9
8 28.01.2017 06:00 63,7
9 29.01.2017 06:00 82,6
10 30.01.2017 06:00 61,4
11 31.01.2017 06:00 50,8
12 01.02.2017 06:00 70,0
13 03.02.2017 06:00 53,3
14 05.02.2017 06:00 55,2
15 07.02.2017 06:00 61,1
16 08.02.2017 06:00 67,0
17 09.02.2017 06:00 59,2
18 12.02.2017 06:00 57,0
19 13.02.2017 06:00 103,7
20 14.02.2017 06:00 74,2
21 15.02.2017 06:00 90,3
22 16.02.2017 06:00 123,1
23 14.03.2017 06:00 54,5
24 18.10.2017 06:00 50,0
25 08.11.2017 06:00 59,2
26 20.12.2017 06:00 58,8