Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: UDCMA
Lokalita: Děčín
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 65,8
2 08.01.2017 06:00 85,0
3 09.01.2017 06:00 62,3
4 11.01.2017 06:00 58,8
5 19.01.2017 06:00 105,6
6 20.01.2017 06:00 144,5
7 21.01.2017 06:00 139,1
8 22.01.2017 06:00 95,6
9 23.01.2017 06:00 94,0
10 24.01.2017 06:00 69,1
11 25.01.2017 06:00 60,7
12 27.01.2017 06:00 66,0
13 28.01.2017 06:00 58,5
14 29.01.2017 06:00 83,9
15 30.01.2017 06:00 62,8
16 31.01.2017 06:00 72,0
17 01.02.2017 06:00 62,5
18 02.02.2017 06:00 56,1
19 03.02.2017 06:00 87,2
20 04.02.2017 06:00 52,6
21 05.02.2017 06:00 63,3
22 07.02.2017 06:00 57,1
23 08.02.2017 06:00 58,0
24 09.02.2017 06:00 61,5
25 12.02.2017 06:00 75,1
26 13.02.2017 06:00 113,1
27 14.02.2017 06:00 103,5
28 15.02.2017 06:00 109,4
29 16.02.2017 06:00 142,0
30 19.02.2017 06:00 56,7
31 13.03.2017 06:00 57,9
32 14.03.2017 06:00 65,8
33 08.11.2017 06:00 50,4
34 09.11.2017 06:00 56,8
35 24.11.2017 06:00 63,9
36 01.12.2017 06:00 57,1
37 19.12.2017 06:00 58,3
38 20.12.2017 06:00 67,8
39 31.12.2017 06:00 70,5