Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: UULKA
Lokalita: Ústí n.L.-Kočkov
Pořadí Datum Hodnota
1 11.01.2017 06:00 52,8
2 19.01.2017 06:00 91,9
3 20.01.2017 06:00 184,7
4 21.01.2017 06:00 147,7
5 22.01.2017 06:00 51,0
6 23.01.2017 06:00 64,8
7 24.01.2017 06:00 56,2
8 27.01.2017 06:00 59,3
9 28.01.2017 06:00 59,5
10 29.01.2017 06:00 79,4
11 30.01.2017 06:00 75,1
12 31.01.2017 06:00 59,7
13 01.02.2017 06:00 76,2
14 02.02.2017 06:00 51,0
15 03.02.2017 06:00 80,6
16 07.02.2017 06:00 54,9
17 08.02.2017 06:00 55,6
18 09.02.2017 06:00 51,6
19 13.02.2017 06:00 57,9
20 14.02.2017 06:00 74,4
21 15.02.2017 06:00 99,8
22 16.02.2017 06:00 117,0