Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: UKRUA
Lokalita: Krupka
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 68,6
2 20.01.2017 06:00 196,1
3 21.01.2017 06:00 74,8
4 23.01.2017 06:00 66,5
5 27.01.2017 06:00 51,0
6 28.01.2017 06:00 61,3
7 29.01.2017 06:00 76,6
8 30.01.2017 06:00 75,1
9 31.01.2017 06:00 63,6
10 01.02.2017 06:00 78,1
11 02.02.2017 06:00 56,4
12 03.02.2017 06:00 65,6
13 07.02.2017 06:00 52,9
14 08.02.2017 06:00 56,6
15 15.02.2017 06:00 57,9
16 16.02.2017 06:00 80,8
17 28.09.2017 06:00 51,0
18 18.10.2017 06:00 55,3