Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: UMOMA
Lokalita: Most
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 56,5
2 08.01.2017 06:00 61,3
3 11.01.2017 06:00 60,7
4 18.01.2017 06:00 57,0
5 19.01.2017 06:00 99,3
6 20.01.2017 06:00 108,0
7 21.01.2017 06:00 126,5
8 22.01.2017 06:00 91,1
9 23.01.2017 06:00 101,2
10 25.01.2017 06:00 72,2
11 27.01.2017 06:00 73,6
12 28.01.2017 06:00 70,8
13 29.01.2017 06:00 84,8
14 30.01.2017 06:00 109,1
15 31.01.2017 06:00 84,7
16 01.02.2017 06:00 82,4
17 02.02.2017 06:00 68,5
18 03.02.2017 06:00 102,9
19 04.02.2017 06:00 71,4
20 05.02.2017 06:00 71,3
21 07.02.2017 06:00 62,2
22 08.02.2017 06:00 62,8
23 09.02.2017 06:00 64,9
24 12.02.2017 06:00 54,4
25 13.02.2017 06:00 82,0
26 14.02.2017 06:00 101,3
27 15.02.2017 06:00 113,1
28 16.02.2017 06:00 141,2
29 13.03.2017 06:00 52,3
30 29.09.2017 06:00 51,2
31 17.10.2017 06:00 55,9
32 18.10.2017 06:00 62,2
33 08.11.2017 06:00 52,7
34 24.11.2017 06:00 53,0