Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: UTUSA
Lokalita: Tušimice
Pořadí Datum Hodnota
1 11.01.2017 06:00 53,2
2 18.01.2017 06:00 54,4
3 19.01.2017 06:00 65,8
4 20.01.2017 06:00 87,0
5 22.01.2017 06:00 81,5
6 23.01.2017 06:00 101,4
7 25.01.2017 06:00 71,9
8 27.01.2017 06:00 65,2
9 28.01.2017 06:00 68,1
10 29.01.2017 06:00 73,0
11 30.01.2017 06:00 91,5
12 31.01.2017 06:00 69,9
13 01.02.2017 06:00 101,2
14 02.02.2017 06:00 71,8
15 03.02.2017 06:00 82,7
16 05.02.2017 06:00 63,3
17 06.02.2017 06:00 50,2
18 07.02.2017 06:00 66,7
19 08.02.2017 06:00 70,0
20 09.02.2017 06:00 64,2
21 13.02.2017 06:00 79,4
22 14.02.2017 06:00 91,2
23 15.02.2017 06:00 65,1
24 16.02.2017 06:00 107,8
25 24.11.2017 06:00 51,8
26 01.12.2017 06:00 52,1