Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: UCHMA
Lokalita: Chomutov
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 61,4
2 11.01.2017 06:00 54,0
3 19.01.2017 06:00 95,8
4 20.01.2017 06:00 129,8
5 21.01.2017 06:00 105,3
6 22.01.2017 06:00 77,8
7 23.01.2017 06:00 87,1
8 25.01.2017 06:00 60,2
9 27.01.2017 06:00 59,5
10 28.01.2017 06:00 66,4
11 29.01.2017 06:00 86,2
12 30.01.2017 06:00 95,2
13 31.01.2017 06:00 78,0
14 01.02.2017 06:00 93,6
15 02.02.2017 06:00 77,9
16 03.02.2017 06:00 101,1
17 05.02.2017 06:00 52,6
18 07.02.2017 06:00 71,2
19 08.02.2017 06:00 73,6
20 09.02.2017 06:00 77,2
21 13.02.2017 06:00 63,0
22 14.02.2017 06:00 65,3
23 16.02.2017 06:00 71,7
24 17.10.2017 06:00 56,7
25 08.11.2017 06:00 51,2
26 24.11.2017 06:00 55,9
27 31.12.2017 06:00 56,4