Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: AKOBA
Lokalita: Praha 8-Kobylisy
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 70,8
2 08.01.2017 06:00 73,7
3 19.01.2017 06:00 110,4
4 20.01.2017 06:00 140,2
5 21.01.2017 06:00 159,6
6 22.01.2017 06:00 79,1
7 23.01.2017 06:00 86,1
8 27.01.2017 06:00 54,4
9 28.01.2017 06:00 64,4
10 29.01.2017 06:00 92,9
11 30.01.2017 06:00 64,5
12 31.01.2017 06:00 55,2
13 01.02.2017 06:00 96,6
14 02.02.2017 06:00 60,4
15 03.02.2017 06:00 81,8
16 04.02.2017 06:00 57,2
17 07.02.2017 06:00 66,0
18 08.02.2017 06:00 57,2
19 09.02.2017 06:00 64,2
20 13.02.2017 06:00 86,8
21 14.02.2017 06:00 90,0
22 15.02.2017 06:00 117,6
23 16.02.2017 06:00 114,8