Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: ALIBA
Lokalita: Praha 4-Libuš
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 70,0
2 08.01.2017 06:00 51,8
3 18.01.2017 06:00 56,4
4 19.01.2017 06:00 113,4
5 20.01.2017 06:00 150,7
6 21.01.2017 06:00 149,4
7 22.01.2017 06:00 108,9
8 23.01.2017 06:00 84,7
9 25.01.2017 06:00 60,0
10 27.01.2017 06:00 58,1
11 28.01.2017 06:00 62,2
12 29.01.2017 06:00 98,0
13 30.01.2017 06:00 56,5
14 31.01.2017 06:00 55,5
15 01.02.2017 06:00 92,7
16 02.02.2017 06:00 58,0
17 03.02.2017 06:00 68,7
18 04.02.2017 06:00 59,5
19 07.02.2017 06:00 57,2
20 08.02.2017 06:00 62,4
21 09.02.2017 06:00 65,4
22 13.02.2017 06:00 71,3
23 14.02.2017 06:00 94,6
24 15.02.2017 06:00 89,8
25 16.02.2017 06:00 73,7