Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: ARIEA
Lokalita: Praha 2-Riegrovy sady
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 87,5
2 08.01.2017 06:00 72,0
3 18.01.2017 06:00 54,8
4 19.01.2017 06:00 128,5
5 20.01.2017 06:00 155,4
6 21.01.2017 06:00 172,8
7 22.01.2017 06:00 100,2
8 23.01.2017 06:00 89,5
9 25.01.2017 06:00 53,4
10 27.01.2017 06:00 61,6
11 28.01.2017 06:00 69,2
12 29.01.2017 06:00 97,4
13 30.01.2017 06:00 64,9
14 31.01.2017 06:00 61,0
15 01.02.2017 06:00 108,7
16 02.02.2017 06:00 66,3
17 03.02.2017 06:00 82,9
18 04.02.2017 06:00 77,4
19 07.02.2017 06:00 68,3
20 08.02.2017 06:00 67,9
21 09.02.2017 06:00 72,5
22 10.02.2017 06:00 53,2
23 12.02.2017 06:00 52,8
24 13.02.2017 06:00 101,0
25 14.02.2017 06:00 109,4
26 15.02.2017 06:00 121,2
27 16.02.2017 06:00 127,5