Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: ASUCA
Lokalita: Praha 6-Suchdol
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 79,5
2 08.01.2017 06:00 90,5
3 09.01.2017 06:00 50,9
4 18.01.2017 06:00 54,7
5 19.01.2017 06:00 104,2
6 20.01.2017 06:00 157,7
7 21.01.2017 06:00 179,5
8 22.01.2017 06:00 100,0
9 23.01.2017 06:00 83,6
10 25.01.2017 06:00 56,1
11 27.01.2017 06:00 60,2
12 28.01.2017 06:00 65,4
13 29.01.2017 06:00 107,2
14 30.01.2017 06:00 74,6
15 31.01.2017 06:00 61,2
16 01.02.2017 06:00 106,4
17 02.02.2017 06:00 67,9
18 03.02.2017 06:00 86,1
19 04.02.2017 06:00 55,2
20 07.02.2017 06:00 74,2
21 08.02.2017 06:00 58,9
22 09.02.2017 06:00 69,6
23 12.02.2017 06:00 51,4
24 13.02.2017 06:00 99,8
25 14.02.2017 06:00 107,2
26 15.02.2017 06:00 132,8
27 16.02.2017 06:00 131,5
28 18.10.2017 06:00 50,0
29 08.11.2017 06:00 52,1