Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Brno
Kód měřicího programu: EUORM
Lokalita: Ústí n.Orl.- letiště
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 74,7
2 07.01.2017 06:00 55,1
3 08.01.2017 06:00 59,8
4 19.01.2017 06:00 93,7
5 20.01.2017 06:00 100,7
6 21.01.2017 06:00 54,6
7 23.01.2017 06:00 51,0
8 24.01.2017 06:00 53,3
9 25.01.2017 06:00 79,1
10 29.01.2017 06:00 55,4
11 30.01.2017 06:00 52,8
12 01.02.2017 06:00 53,6
13 09.02.2017 06:00 65,2
14 10.02.2017 06:00 56,2
15 12.02.2017 06:00 60,2
16 13.02.2017 06:00 111,0
17 14.02.2017 06:00 76,6
18 15.02.2017 06:00 72,8
19 16.02.2017 06:00 92,1
20 17.02.2017 06:00 69,9
21 02.12.2017 06:00 52,7