Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Kód měřicího programu: CVODM
Lokalita: Vodňany
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 99,0
2 18.01.2017 06:00 76,0
3 19.01.2017 06:00 117,0
4 20.01.2017 06:00 139,0
5 21.01.2017 06:00 136,0
6 22.01.2017 06:00 104,0
7 23.01.2017 06:00 85,0
8 24.01.2017 06:00 59,0
9 25.01.2017 06:00 60,0
10 27.01.2017 06:00 59,0
11 28.01.2017 06:00 62,0
12 29.01.2017 06:00 85,0
13 31.01.2017 06:00 57,0
14 01.02.2017 06:00 74,0
15 02.02.2017 06:00 63,0
16 03.02.2017 06:00 70,0
17 04.02.2017 06:00 55,0
18 07.02.2017 06:00 51,0
19 08.02.2017 06:00 55,0
20 09.02.2017 06:00 56,0
21 13.02.2017 06:00 72,0
22 14.02.2017 06:00 81,0
23 15.02.2017 06:00 94,0
24 16.02.2017 06:00 84,0
25 22.11.2017 06:00 56,0
26 19.12.2017 06:00 69,0
27 20.12.2017 06:00 74,0