Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Kód měřicího programu: PSTAM
Lokalita: Staňkov
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 59,0
2 06.01.2017 06:00 62,0
3 18.01.2017 06:00 71,0
4 19.01.2017 06:00 112,0
5 20.01.2017 06:00 134,0
6 21.01.2017 06:00 139,0
7 22.01.2017 06:00 161,0
8 23.01.2017 06:00 145,0
9 24.01.2017 06:00 76,0
10 27.01.2017 06:00 66,0
11 28.01.2017 06:00 58,0
12 29.01.2017 06:00 120,0
13 30.01.2017 06:00 114,0
14 31.01.2017 06:00 74,0
15 01.02.2017 06:00 85,0
16 02.02.2017 06:00 69,0
17 03.02.2017 06:00 73,0
18 08.02.2017 06:00 55,0
19 21.09.2017 06:00 56,0
20 22.09.2017 06:00 55,0
21 27.09.2017 06:00 54,0
22 20.10.2017 06:00 51,0
23 02.12.2017 06:00 56,0