Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Kód měřicího programu: LRADM
Lokalita: Radimovice
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 63,0
2 19.01.2017 06:00 80,0
3 20.01.2017 06:00 103,0
4 21.01.2017 06:00 98,0
5 28.01.2017 06:00 55,0
6 29.01.2017 06:00 73,0
7 30.01.2017 06:00 54,0
8 01.02.2017 06:00 71,0
9 07.02.2017 06:00 53,0
10 08.02.2017 06:00 64,0
11 15.02.2017 06:00 55,0
12 16.02.2017 06:00 105,0
13 20.12.2017 06:00 54,0