Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Brno
Kód měřicího programu: TOPOM
Lokalita: Ostrava-Poruba/ČHMÚ
Pořadí Datum Hodnota
1 02.01.2017 06:00 64,2
2 07.01.2017 06:00 68,6
3 08.01.2017 06:00 143,2
4 09.01.2017 06:00 149,6
5 17.01.2017 06:00 62,3
6 18.01.2017 06:00 50,1
7 19.01.2017 06:00 100,2
8 20.01.2017 06:00 86,2
9 21.01.2017 06:00 81,7
10 22.01.2017 06:00 50,4
11 23.01.2017 06:00 59,7
12 24.01.2017 06:00 72,8
13 25.01.2017 06:00 86,0
14 26.01.2017 06:00 81,2
15 27.01.2017 06:00 53,6
16 29.01.2017 06:00 54,2
17 30.01.2017 06:00 57,5
18 01.02.2017 06:00 126,5
19 03.02.2017 06:00 77,4
20 04.02.2017 06:00 132,5
21 06.02.2017 06:00 75,1
22 07.02.2017 06:00 61,2
23 08.02.2017 06:00 58,9
24 09.02.2017 06:00 86,0
25 10.02.2017 06:00 110,2
26 11.02.2017 06:00 122,0
27 12.02.2017 06:00 103,3
28 13.02.2017 06:00 119,0
29 14.02.2017 06:00 123,0
30 15.02.2017 06:00 76,0
31 16.02.2017 06:00 91,8
32 17.02.2017 06:00 58,6
33 14.03.2017 06:00 56,1
34 23.03.2017 06:00 53,5
35 18.10.2017 06:00 51,3
36 19.10.2017 06:00 51,8
37 07.11.2017 06:00 57,0
38 08.11.2017 06:00 56,4
39 09.11.2017 06:00 51,1
40 15.11.2017 06:00 52,8
41 16.11.2017 06:00 78,6
42 02.12.2017 06:00 88,6