Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Brno
Kód měřicího programu: ZVSHM
Lokalita: Vsetín - hvězdárna
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 57,9
2 02.01.2017 06:00 61,7
3 07.01.2017 06:00 66,0
4 08.01.2017 06:00 124,1
5 09.01.2017 06:00 75,2
6 10.01.2017 06:00 60,3
7 16.01.2017 06:00 65,4
8 19.01.2017 06:00 113,0
9 20.01.2017 06:00 97,9
10 21.01.2017 06:00 89,2
11 23.01.2017 06:00 60,0
12 24.01.2017 06:00 54,5
13 25.01.2017 06:00 70,4
14 26.01.2017 06:00 67,1
15 27.01.2017 06:00 59,0
16 28.01.2017 06:00 59,9
17 29.01.2017 06:00 79,0
18 30.01.2017 06:00 56,2
19 03.02.2017 06:00 56,7
20 04.02.2017 06:00 58,2
21 06.02.2017 06:00 51,1
22 08.02.2017 06:00 53,7
23 09.02.2017 06:00 84,5
24 10.02.2017 06:00 116,8
25 12.02.2017 06:00 103,4
26 13.02.2017 06:00 156,1
27 14.02.2017 06:00 90,2
28 15.02.2017 06:00 55,0
29 16.02.2017 06:00 78,6
30 17.02.2017 06:00 63,6
31 14.03.2017 06:00 53,9
32 23.03.2017 06:00 50,4
33 07.11.2017 06:00 52,1
34 08.11.2017 06:00 58,3
35 16.12.2017 06:00 51,6