Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Brno
Kód měřicího programu: BLOCM
Lokalita: Lovčice
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 78,5
2 02.01.2017 06:00 52,8
3 10.01.2017 06:00 61,2
4 19.01.2017 06:00 94,2
5 20.01.2017 06:00 91,0
6 21.01.2017 06:00 70,5
7 23.01.2017 06:00 66,6
8 24.01.2017 06:00 50,6
9 25.01.2017 06:00 71,8
10 27.01.2017 06:00 51,9
11 28.01.2017 06:00 59,7
12 29.01.2017 06:00 66,5
13 30.01.2017 06:00 66,2
14 01.02.2017 06:00 77,6
15 03.02.2017 06:00 57,7
16 06.02.2017 06:00 55,7
17 08.02.2017 06:00 65,0
18 09.02.2017 06:00 85,4
19 12.02.2017 06:00 63,8
20 13.02.2017 06:00 121,3
21 14.02.2017 06:00 75,9
22 15.02.2017 06:00 85,2
23 16.02.2017 06:00 91,2
24 18.02.2017 06:00 51,0
25 23.03.2017 06:00 52,2
26 07.11.2017 06:00 55,7
27 08.11.2017 06:00 59,4
28 20.12.2017 06:00 65,0