Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Brno
Kód měřicího programu: HJICM
Lokalita: Jičín
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 67,1
2 07.01.2017 06:00 55,6
3 08.01.2017 06:00 69,8
4 09.01.2017 06:00 81,5
5 18.01.2017 06:00 57,9
6 19.01.2017 06:00 115,4
7 20.01.2017 06:00 133,0
8 21.01.2017 06:00 120,3
9 23.01.2017 06:00 54,3
10 25.01.2017 06:00 76,5
11 28.01.2017 06:00 57,2
12 29.01.2017 06:00 80,2
13 30.01.2017 06:00 55,7
14 01.02.2017 06:00 79,8
15 03.02.2017 06:00 60,5
16 04.02.2017 06:00 63,9
17 13.02.2017 06:00 82,9
18 14.02.2017 06:00 54,2
19 15.02.2017 06:00 90,6
20 16.02.2017 06:00 118,7
21 17.02.2017 06:00 65,0
22 17.10.2017 06:00 54,8
23 02.12.2017 06:00 52,5
24 20.12.2017 06:00 72,0
25 31.12.2017 06:00 60,8