Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Kód měřicího programu: SBRLM
Lokalita: Brandýs n. Labem
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 59,0
2 08.01.2017 06:00 79,0
3 09.01.2017 06:00 76,0
4 11.01.2017 06:00 62,0
5 19.01.2017 06:00 102,0
6 20.01.2017 06:00 131,0
7 21.01.2017 06:00 177,0
8 22.01.2017 06:00 86,0
9 23.01.2017 06:00 89,0
10 25.01.2017 06:00 62,0
11 27.01.2017 06:00 62,0
12 28.01.2017 06:00 62,0
13 29.01.2017 06:00 85,0
14 30.01.2017 06:00 59,0
15 31.01.2017 06:00 52,0
16 01.02.2017 06:00 98,0
17 02.02.2017 06:00 57,0
18 03.02.2017 06:00 85,0
19 04.02.2017 06:00 73,0
20 05.02.2017 06:00 54,0
21 07.02.2017 06:00 62,0
22 08.02.2017 06:00 52,0
23 09.02.2017 06:00 57,0
24 13.02.2017 06:00 94,0
25 14.02.2017 06:00 98,0
26 15.02.2017 06:00 133,0
27 16.02.2017 06:00 137,0
28 18.10.2017 06:00 64,0
29 04.11.2017 06:00 57,0
30 01.12.2017 06:00 53,0
31 02.12.2017 06:00 62,0
32 20.12.2017 06:00 57,0