Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Brno
Kód měřicího programu: ESEZM
Lokalita: Sezemice
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 56,2
2 07.01.2017 06:00 52,0
3 08.01.2017 06:00 58,6
4 09.01.2017 06:00 71,6
5 18.01.2017 06:00 56,4
6 19.01.2017 06:00 106,6
7 20.01.2017 06:00 129,4
8 21.01.2017 06:00 107,9
9 23.01.2017 06:00 51,5
10 24.01.2017 06:00 54,3
11 25.01.2017 06:00 75,5
12 28.01.2017 06:00 55,2
13 29.01.2017 06:00 67,8
14 30.01.2017 06:00 52,8
15 01.02.2017 06:00 98,9
16 03.02.2017 06:00 61,7
17 04.02.2017 06:00 52,8
18 09.02.2017 06:00 61,2
19 13.02.2017 06:00 91,0
20 14.02.2017 06:00 83,3
21 15.02.2017 06:00 85,7
22 16.02.2017 06:00 91,8
23 17.02.2017 06:00 70,8
24 18.10.2017 06:00 59,5
25 19.10.2017 06:00 51,2
26 02.12.2017 06:00 61,9
27 20.12.2017 06:00 64,5