Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: UULMA
Lokalita: Ústí n.L.-město
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 73,0
2 08.01.2017 06:00 73,6
3 09.01.2017 06:00 85,3
4 11.01.2017 06:00 76,0
5 19.01.2017 06:00 121,9
6 20.01.2017 06:00 169,4
7 21.01.2017 06:00 159,0
8 22.01.2017 06:00 89,5
9 23.01.2017 06:00 105,9
10 24.01.2017 06:00 69,6
11 25.01.2017 06:00 53,6
12 27.01.2017 06:00 76,8
13 28.01.2017 06:00 64,8
14 29.01.2017 06:00 89,1
15 30.01.2017 06:00 86,0
16 31.01.2017 06:00 76,4
17 01.02.2017 06:00 92,0
18 02.02.2017 06:00 69,8
19 03.02.2017 06:00 117,2
20 04.02.2017 06:00 66,0
21 05.02.2017 06:00 67,2
22 07.02.2017 06:00 64,1
23 08.02.2017 06:00 66,3
24 09.02.2017 06:00 63,0
25 12.02.2017 06:00 53,9
26 13.02.2017 06:00 96,2
27 14.02.2017 06:00 109,2
28 15.02.2017 06:00 134,3
29 16.02.2017 06:00 168,6
30 17.02.2017 06:00 54,8
31 18.10.2017 06:00 70,0
32 20.10.2017 06:00 53,8
33 04.11.2017 06:00 54,8
34 08.11.2017 06:00 59,2
35 09.11.2017 06:00 59,4
36 24.11.2017 06:00 71,0
37 19.12.2017 06:00 58,2
38 20.12.2017 06:00 63,0
39 31.12.2017 06:00 69,8