Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Brno
Kód měřicího programu: SKUHM
Lokalita: Kutná Hora
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 67,7
2 08.01.2017 06:00 63,2
3 09.01.2017 06:00 60,1
4 19.01.2017 06:00 98,2
5 20.01.2017 06:00 120,1
6 21.01.2017 06:00 98,5
7 23.01.2017 06:00 63,9
8 25.01.2017 06:00 65,7
9 28.01.2017 06:00 53,1
10 29.01.2017 06:00 69,5
11 31.01.2017 06:00 54,8
12 01.02.2017 06:00 75,2
13 03.02.2017 06:00 76,4
14 04.02.2017 06:00 68,3
15 18.10.2017 06:00 53,7