Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Brno
Kód měřicího programu: MDSTM
Lokalita: Dolní Studénky
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 80,3
2 02.01.2017 06:00 72,4
3 07.01.2017 06:00 81,6
4 08.01.2017 06:00 100,2
5 09.01.2017 06:00 84,4
6 10.01.2017 06:00 83,8
7 11.01.2017 06:00 97,4
8 12.01.2017 06:00 93,8
9 16.01.2017 06:00 87,4
10 18.01.2017 06:00 79,8
11 19.01.2017 06:00 119,5
12 20.01.2017 06:00 135,1
13 21.01.2017 06:00 113,7
14 22.01.2017 06:00 87,8
15 23.01.2017 06:00 87,8
16 24.01.2017 06:00 78,3
17 25.01.2017 06:00 81,0
18 27.01.2017 06:00 68,9
19 28.01.2017 06:00 54,7
20 29.01.2017 06:00 67,9
21 30.01.2017 06:00 69,5
22 01.02.2017 06:00 74,5
23 02.02.2017 06:00 56,6
24 03.02.2017 06:00 70,4
25 04.02.2017 06:00 57,3
26 05.02.2017 06:00 58,6
27 08.02.2017 06:00 50,4
28 09.02.2017 06:00 82,3
29 10.02.2017 06:00 99,3
30 12.02.2017 06:00 56,2
31 13.02.2017 06:00 150,2
32 14.02.2017 06:00 111,0
33 15.02.2017 06:00 59,8
34 16.02.2017 06:00 131,7
35 17.02.2017 06:00 115,3
36 19.02.2017 06:00 65,4
37 20.02.2017 06:00 76,8
38 14.03.2017 06:00 56,7
39 09.11.2017 06:00 57,2
40 20.12.2017 06:00 57,4
41 21.12.2017 06:00 64,6
42 31.12.2017 06:00 75,3