Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Brno
Kód měřicího programu: JKRIM
Lokalita: Křižanov
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 61,9
2 22.01.2017 06:00 57,7
3 23.01.2017 06:00 55,7
4 31.01.2017 06:00 56,0
5 01.02.2017 06:00 53,3
6 09.02.2017 06:00 63,4
7 13.02.2017 06:00 80,9
8 16.02.2017 06:00 72,1