Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Brno
Kód měřicího programu: BVYSM
Lokalita: Vyškov
Pořadí Datum Hodnota
1 02.01.2017 06:00 50,8
2 09.01.2017 06:00 66,9
3 18.01.2017 06:00 56,4
4 19.01.2017 06:00 73,9
5 20.01.2017 06:00 87,5
6 21.01.2017 06:00 53,9
7 22.01.2017 06:00 61,0
8 23.01.2017 06:00 52,7
9 25.01.2017 06:00 65,9
10 27.01.2017 06:00 58,6
11 28.01.2017 06:00 57,6
12 29.01.2017 06:00 58,4
13 30.01.2017 06:00 65,2
14 01.02.2017 06:00 68,4
15 08.02.2017 06:00 60,5
16 09.02.2017 06:00 83,2
17 10.02.2017 06:00 115,7
18 12.02.2017 06:00 81,2
19 13.02.2017 06:00 118,6
20 14.02.2017 06:00 95,1
21 15.02.2017 06:00 57,6
22 16.02.2017 06:00 85,1
23 14.03.2017 06:00 53,8
24 07.11.2017 06:00 51,1
25 08.11.2017 06:00 57,7