Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Brno
Kód měřicího programu: BBNFM
Lokalita: Brno-Kroftova
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 67,9
2 02.01.2017 06:00 55,7
3 10.01.2017 06:00 53,3
4 11.01.2017 06:00 53,7
5 18.01.2017 06:00 54,0
6 19.01.2017 06:00 85,5
7 20.01.2017 06:00 98,8
8 21.01.2017 06:00 80,7
9 22.01.2017 06:00 58,4
10 23.01.2017 06:00 59,5
11 27.01.2017 06:00 60,0
12 28.01.2017 06:00 63,4
13 29.01.2017 06:00 61,0
14 30.01.2017 06:00 73,5
15 31.01.2017 06:00 62,4
16 01.02.2017 06:00 63,1
17 08.02.2017 06:00 53,5
18 09.02.2017 06:00 73,2
19 12.02.2017 06:00 55,6
20 13.02.2017 06:00 105,0
21 14.02.2017 06:00 86,4
22 15.02.2017 06:00 69,6
23 16.02.2017 06:00 101,5
24 18.10.2017 06:00 55,4
25 19.10.2017 06:00 51,3
26 31.12.2017 06:00 58,8