Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Brno
Kód měřicího programu: BKUCM
Lokalita: Kuchařovice
Pořadí Datum Hodnota
1 18.01.2017 06:00 50,1
2 19.01.2017 06:00 64,3
3 20.01.2017 06:00 86,6
4 21.01.2017 06:00 63,8
5 22.01.2017 06:00 58,8
6 23.01.2017 06:00 65,1
7 28.01.2017 06:00 60,2
8 31.01.2017 06:00 55,4
9 01.02.2017 06:00 64,3
10 08.02.2017 06:00 56,1
11 09.02.2017 06:00 75,6
12 13.02.2017 06:00 91,6
13 14.02.2017 06:00 56,9
14 16.02.2017 06:00 64,6