Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Kód měřicího programu: UDOKM
Lokalita: Doksany
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 54,0
2 08.01.2017 06:00 62,0
3 09.01.2017 06:00 79,0
4 11.01.2017 06:00 56,0
5 19.01.2017 06:00 70,0
6 20.01.2017 06:00 113,0
7 21.01.2017 06:00 153,0
8 22.01.2017 06:00 131,0
9 23.01.2017 06:00 103,0
10 25.01.2017 06:00 64,0
11 27.01.2017 06:00 71,0
12 29.01.2017 06:00 82,0
13 30.01.2017 06:00 57,0
14 31.01.2017 06:00 56,0
15 01.02.2017 06:00 95,0
16 02.02.2017 06:00 57,0
17 03.02.2017 06:00 81,0
18 04.02.2017 06:00 61,0
19 05.02.2017 06:00 77,0
20 08.02.2017 06:00 53,0
21 13.02.2017 06:00 96,0
22 14.02.2017 06:00 98,0
23 15.02.2017 06:00 108,0
24 16.02.2017 06:00 146,0
25 19.07.2017 06:00 60,0
26 18.10.2017 06:00 55,0
27 20.12.2017 06:00 66,0