Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: APRUA
Lokalita: Praha 10-Průmyslová
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 71,0
2 08.01.2017 06:00 80,5
3 18.01.2017 06:00 64,1
4 19.01.2017 06:00 121,0
5 20.01.2017 06:00 172,3
6 21.01.2017 06:00 168,0
7 22.01.2017 06:00 92,6
8 23.01.2017 06:00 109,0
9 24.01.2017 06:00 52,9
10 25.01.2017 06:00 70,9
11 27.01.2017 06:00 70,1
12 28.01.2017 06:00 72,4
13 29.01.2017 06:00 114,0
14 30.01.2017 06:00 71,0
15 31.01.2017 06:00 62,7
16 01.02.2017 06:00 110,6
17 02.02.2017 06:00 64,8
18 03.02.2017 06:00 90,3
19 04.02.2017 06:00 77,8
20 06.02.2017 06:00 50,4
21 07.02.2017 06:00 70,3
22 08.02.2017 06:00 68,2
23 09.02.2017 06:00 76,1
24 10.02.2017 06:00 55,7
25 12.02.2017 06:00 59,8
26 13.02.2017 06:00 102,5
27 14.02.2017 06:00 118,3
28 15.02.2017 06:00 129,6
29 16.02.2017 06:00 126,5
30 13.03.2017 06:00 60,2
31 27.03.2017 06:00 50,2
32 17.10.2017 06:00 53,8
33 18.10.2017 06:00 66,7
34 08.11.2017 06:00 52,7
35 01.12.2017 06:00 63,3
36 02.12.2017 06:00 57,2