Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: KCHMA
Lokalita: Cheb
Pořadí Datum Hodnota
1 19.01.2017 06:00 50,2
2 22.01.2017 06:00 79,2
3 23.01.2017 06:00 102,5
4 24.01.2017 06:00 70,3
5 27.01.2017 06:00 53,4
6 28.01.2017 06:00 83,7
7 29.01.2017 06:00 132,1
8 30.01.2017 06:00 59,1
9 31.01.2017 06:00 64,8
10 01.02.2017 06:00 65,5
11 02.02.2017 06:00 61,4
12 03.02.2017 06:00 66,9
13 08.02.2017 06:00 68,4
14 09.02.2017 06:00 59,0
15 10.02.2017 06:00 50,8
16 14.02.2017 06:00 59,8
17 15.02.2017 06:00 59,5
18 16.02.2017 06:00 59,9