Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: ULOMA
Lokalita: Lom
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 105,8
2 07.01.2017 06:00 55,1
3 08.01.2017 06:00 107,3
4 11.01.2017 06:00 79,1
5 19.01.2017 06:00 203,8
6 20.01.2017 06:00 171,5
7 21.01.2017 06:00 133,8
8 22.01.2017 06:00 71,3
9 23.01.2017 06:00 161,5
10 24.01.2017 06:00 71,8
11 25.01.2017 06:00 69,5
12 27.01.2017 06:00 70,5
13 28.01.2017 06:00 68,8
14 29.01.2017 06:00 92,4
15 30.01.2017 06:00 108,6
16 31.01.2017 06:00 76,5
17 01.02.2017 06:00 110,5
18 02.02.2017 06:00 90,5
19 03.02.2017 06:00 133,2
20 04.02.2017 06:00 73,9
21 05.02.2017 06:00 71,1
22 07.02.2017 06:00 58,0
23 08.02.2017 06:00 62,8
24 09.02.2017 06:00 54,8
25 10.02.2017 06:00 62,6
26 11.02.2017 06:00 73,0
27 12.02.2017 06:00 53,9
28 13.02.2017 06:00 117,5
29 14.02.2017 06:00 101,2
30 15.02.2017 06:00 112,6
31 16.02.2017 06:00 142,1
32 01.04.2017 06:00 53,1
33 23.05.2017 06:00 62,8
34 30.08.2017 06:00 50,2
35 17.10.2017 06:00 51,2
36 18.10.2017 06:00 59,3
37 19.10.2017 06:00 60,4
38 04.11.2017 06:00 51,4
39 08.11.2017 06:00 54,3
40 16.11.2017 06:00 61,5
41 24.11.2017 06:00 75,3
42 01.12.2017 06:00 50,4
43 18.12.2017 06:00 55,8
44 20.12.2017 06:00 60,2