Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: SPBRA
Lokalita: Příbram-Březové Hory
Pořadí Datum Hodnota
1 27.01.2017 06:00 56,3
2 28.01.2017 06:00 60,9
3 29.01.2017 06:00 88,0
4 31.01.2017 06:00 61,3
5 01.02.2017 06:00 78,0
6 03.02.2017 06:00 68,7
7 07.02.2017 06:00 52,2
8 08.02.2017 06:00 62,8
9 09.02.2017 06:00 62,3
10 13.02.2017 06:00 75,2
11 14.02.2017 06:00 73,1
12 15.02.2017 06:00 56,9
13 01.12.2017 06:00 57,4