Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: ACHOA
Lokalita: Praha 4-Chodov
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 65,2
2 08.01.2017 06:00 64,8
3 19.01.2017 06:00 106,6
4 20.01.2017 06:00 155,3
5 21.01.2017 06:00 136,8
6 22.01.2017 06:00 90,0
7 23.01.2017 06:00 79,6
8 25.01.2017 06:00 59,0
9 27.01.2017 06:00 53,9
10 28.01.2017 06:00 63,8
11 29.01.2017 06:00 95,5
12 30.01.2017 06:00 58,9
13 31.01.2017 06:00 55,4
14 01.02.2017 06:00 98,0
15 02.02.2017 06:00 56,5
16 03.02.2017 06:00 71,1
17 04.02.2017 06:00 65,6
18 07.02.2017 06:00 60,4
19 08.02.2017 06:00 60,6
20 09.02.2017 06:00 64,9
21 13.02.2017 06:00 66,2
22 14.02.2017 06:00 88,6
23 15.02.2017 06:00 89,0
24 16.02.2017 06:00 68,2
25 18.10.2017 06:00 55,5