Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Brno
Kód měřicího programu: TPISM
Lokalita: Písečná
Pořadí Datum Hodnota
1 02.01.2017 06:00 60,0
2 06.01.2017 06:00 55,5
3 07.01.2017 06:00 97,0
4 08.01.2017 06:00 133,3
5 09.01.2017 06:00 120,6
6 10.01.2017 06:00 76,1
7 16.01.2017 06:00 65,2
8 18.01.2017 06:00 101,4
9 19.01.2017 06:00 113,3
10 20.01.2017 06:00 82,0
11 21.01.2017 06:00 74,7
12 23.01.2017 06:00 57,1
13 24.01.2017 06:00 92,2
14 25.01.2017 06:00 142,2
15 26.01.2017 06:00 100,6
16 28.01.2017 06:00 68,9
17 01.02.2017 06:00 127,4
18 04.02.2017 06:00 91,8
19 06.02.2017 06:00 64,9
20 08.02.2017 06:00 70,5
21 09.02.2017 06:00 112,2
22 10.02.2017 06:00 172,4
23 11.02.2017 06:00 109,5
24 12.02.2017 06:00 149,8
25 13.02.2017 06:00 171,4
26 14.02.2017 06:00 82,5
27 15.02.2017 06:00 80,1
28 16.02.2017 06:00 65,8
29 17.02.2017 06:00 68,4
30 18.02.2017 06:00 55,4
31 13.03.2017 06:00 50,4
32 14.03.2017 06:00 62,0
33 15.03.2017 06:00 54,8
34 02.05.2017 06:00 53,9
35 07.11.2017 06:00 59,5
36 08.11.2017 06:00 67,8
37 09.11.2017 06:00 50,2
38 15.11.2017 06:00 55,3
39 02.12.2017 06:00 88,6
40 16.12.2017 06:00 61,9
41 18.12.2017 06:00 63,4
42 19.12.2017 06:00 50,5