Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Brno
Kód měřicího programu: TBRSM
Lokalita: Bruntál-škola
Pořadí Datum Hodnota
1 08.01.2017 06:00 60,2
2 09.01.2017 06:00 50,3
3 19.01.2017 06:00 99,2
4 30.01.2017 06:00 58,3
5 08.02.2017 06:00 56,3
6 09.02.2017 06:00 86,7
7 10.02.2017 06:00 115,0
8 11.02.2017 06:00 82,7
9 12.02.2017 06:00 115,2
10 13.02.2017 06:00 115,7
11 14.02.2017 06:00 61,7
12 16.02.2017 06:00 88,1
13 08.11.2017 06:00 58,9
14 01.12.2017 06:00 50,2