Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: MBELA
Lokalita: Bělotín
Pořadí Datum Hodnota
1 01.01.2017 06:00 56,5
2 02.01.2017 06:00 70,1
3 07.01.2017 06:00 77,2
4 08.01.2017 06:00 94,9
5 09.01.2017 06:00 110,7
6 10.01.2017 06:00 64,2
7 16.01.2017 06:00 58,8
8 17.01.2017 06:00 53,4
9 18.01.2017 06:00 50,4
10 19.01.2017 06:00 118,1
11 20.01.2017 06:00 117,1
12 21.01.2017 06:00 149,0
13 22.01.2017 06:00 80,3
14 23.01.2017 06:00 62,3
15 24.01.2017 06:00 76,2
16 25.01.2017 06:00 73,4
17 26.01.2017 06:00 82,4
18 27.01.2017 06:00 58,3
19 28.01.2017 06:00 56,9
20 29.01.2017 06:00 64,5
21 30.01.2017 06:00 74,8
22 31.01.2017 06:00 51,3
23 01.02.2017 06:00 99,5
24 04.02.2017 06:00 98,8
25 06.02.2017 06:00 63,2
26 07.02.2017 06:00 57,0
27 08.02.2017 06:00 70,0
28 09.02.2017 06:00 87,1
29 10.02.2017 06:00 128,8
30 11.02.2017 06:00 135,7
31 12.02.2017 06:00 126,4
32 13.02.2017 06:00 106,6
33 14.02.2017 06:00 134,9
34 15.02.2017 06:00 90,2
35 16.02.2017 06:00 118,1
36 17.02.2017 06:00 56,9
37 18.02.2017 06:00 63,1
38 14.03.2017 06:00 67,9
39 23.03.2017 06:00 57,0
40 19.10.2017 06:00 65,4
41 07.11.2017 06:00 51,3
42 08.11.2017 06:00 54,5
43 09.11.2017 06:00 56,7
44 15.11.2017 06:00 71,1
45 16.11.2017 06:00 65,0
46 01.12.2017 06:00 53,2
47 02.12.2017 06:00 61,8
48 20.12.2017 06:00 73,3