Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Brno
Kód měřicího programu: TOSGM
Lokalita: Ostravice-golf
Pořadí Datum Hodnota
1 08.01.2017 06:00 99,2
2 09.01.2017 06:00 57,1
3 16.01.2017 06:00 54,3
4 17.01.2017 06:00 59,5
5 18.01.2017 06:00 52,8
6 19.01.2017 06:00 53,0
7 24.01.2017 06:00 73,9
8 25.01.2017 06:00 124,0
9 28.01.2017 06:00 65,9
10 29.01.2017 06:00 61,3
11 01.02.2017 06:00 87,4
12 04.02.2017 06:00 80,1
13 06.02.2017 06:00 63,7
14 07.02.2017 06:00 51,5
15 08.02.2017 06:00 62,1
16 09.02.2017 06:00 93,6
17 10.02.2017 06:00 165,9
18 11.02.2017 06:00 148,9
19 12.02.2017 06:00 132,2
20 13.02.2017 06:00 135,3
21 14.02.2017 06:00 50,5
22 08.11.2017 06:00 64,3
23 02.12.2017 06:00 58,1