Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2017

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2018 03:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Kód měřicího programu: KKVAM
Lokalita: Karlovy Vary
Pořadí Datum Hodnota
1 22.01.2017 06:00 71,0
2 23.01.2017 06:00 89,0
3 24.01.2017 06:00 72,0
4 28.01.2017 06:00 58,0
5 29.01.2017 06:00 75,0
6 30.01.2017 06:00 71,0
7 31.01.2017 06:00 54,0
8 01.02.2017 06:00 66,0
9 02.02.2017 06:00 52,0
10 03.02.2017 06:00 56,0
11 08.02.2017 06:00 59,0
12 09.02.2017 06:00 57,0
13 13.02.2017 06:00 55,0
14 14.02.2017 06:00 52,0
15 15.02.2017 06:00 51,0
16 16.02.2017 06:00 65,0